top of page

יוצרים תקשורת טובה

בסדנה "יוצרים תקשורת" טובה נגלה כיצד עוברים מתקשורת דורסנית לתקשורת בונה ונעסוק  בנושא התקשורת הבין-אישית על כל גווניה 

  • נלמד להכיר את סוגי התקשורת השונים ונתרגל אותם.

  • נלמד להכיר כיצד מעבירים מסרים בצורה אפקטיבית והאם מסר הוא רק מילולי או שמא לא

  • נעסוק בהבדל שבין תחקיר לחקר מוקיר.

  • נכיר סוגי שאלות שונות ואת השימוש בהם כחלק מתקשורת בן אישית.

  • ולבסוף נלמד להכיר מהי תקשורת אפקטיבית, מדוע היא חשובה ומה יתרונותיה.

ניתן להתאים את הסדנה לאופי היום הנדרש בטווח של 45 דקות עד שלוש שעות.

סדנה תקשורת.jpg
bottom of page