top of page

מי מפחד מאפר"ת?

בסדנה מי מפחד מאפר"ת? נעסוק בנושא הפרשנויות וההשפעה שלהן על חיינו, 

  • נלמד להכיר מהי פרשנות, סוגים שונים של פרשנות וכיצד בונים פרשנות אפקטיבית.

  • נברר מה בין פרשנות לבין ביקורת, נכיר ונתיידד עם  מודל אפר"ת,(מודל לפרשנות מקדמת).

  • נתמקד בכל  אחד ואחד משלביו, נתרגל שימוש במודל על אירועים שונים.

  • נדון בחשיבות של מתן פרשנויות רבות לאירוע.

  • ולבסוף נכיר את מודל המרובעים (מודל לפרשנויות מרובות)  ואת ההשלכה שלו על חיי היום יום שלנו.

ניתן להתאים את הסדנה לאופי היום הנדרש בטווח של 45 דקות עד שלוש שעות.

אפרת_edited.jpg
bottom of page