top of page

חזון הוא לא מילה גסה

בסדנה "חזון הוא לא מילה גסה" נעסוק במושג חזון ובשלבים ליצירתו. 

  • נלמד להכיר את המושג שינוי, את הלבנים המרכיבות אותו (כוחות פנימיים – חוזקות, ערכים).

  • נכיר את עץ המשאלות ואת גלגל החיים.

  • נלמד להכיר את המושג חזון.

  • נדון  בקשר של הלבנים המרכיבות את השינוי לחזון.

  • נדון בהבדלים שבין חזון אישי  וחזון אוניברסאלי והאופן בו הם משתלבים אחד בשני.

  • לבסוף נלמד כיצד כותבים  חזון אפקטיבי ואקטואלי. 

ניתן להתאים את הסדנה לאופי היום הנדרש בטווח של 45 דקות עד שלוש שעות.

bottom of page