top of page

החופש לגמגם - הרצאה

"החופש לגמגם" הוא סיפורו על אדם מגמגם בעולם של מדברים, עולם של אנשים שרואים במגמגם שונה, חריג זהו סיפור על אדם שלא מוכן להיכנע לקושי.

"החופש לגמגם" הוא סיפור על ילד קטן שונה וחריג בחברה של ילדים, על נער מתבגר המתמודד מעבר לקשיי ההתבגרות גם עם העובדה כי הוא מגמגם  עם כל המורכבות שבעניין ולאחר מכן של חייל מגמגם במסגרת שלא תמיד מקבלת את השונה, ושל אדם בוגר מגמגם שבונה לו חיים מדהימים.

"החופש לגמגם" הוא סיפור של הצלחה, סיפור על ניפוץ תקרות זכוכית, על הפיכת הגמגום מקושי למתנה, ועל היציאה קדימה לחיים החדשים מלאים בעניין ועשיה וכל זאת בזכות הגמגום.

אורך ההרצאה הינו 45 דקות עד שעה.

ציפורים 1_edited.jpg
bottom of page