top of page

מחזון למציאות

בסדנה "מחזון למציאות" נעבור מסע של למידה משלב החזון ועד שלב הפיכתו למציאות.

  •  נלמד להכיר את המושג חזון.

  • נלמד ונתרגל כיצד כותבים חזון אפקטיבי ומה בדיוק עושים איתו.

  • נלמד להכיר מהן מטרות לביצוע וכיצד הן נגזרות מהחזון.

  • נלמד להכיר כיצד כל זה מוביל אותנו לבניית תכנית עבודה אפקטיבית וברת מימוש  הן בחיינו האישיים והן בכל דבר אותו אנו עושים.

  • לבסוף נלמד לכתוב תכנית עבודה. 

ניתן להתאים את הסדנה לאופי היום הנדרש בטווח של 45 דקות עד שלוש שעות.

bottom of page