top of page

על מסרים ומסירות

בסדנה "על מסירות ומסרים" נעבור מסע של למידה הקשור במסרים אותם אנו מעבירים, כיצד להפוך אותם לאפקטיביים, על מי האחריות לכך ומה הקשר של כל זה לעבודת צוות טובה ואיכותית

  •  נלמד להכיר את המושג מסר

  • נדבר על תהליך אותו הוא עובר מרגע צאתו ועד רגע קליטת.

  • נדבר על כל אחד מהגורמים הקשורים בתהליך זה ומה עובר עליהם במסגרת התהליך

  • נבחן כיצד ניתן להעביר מסרים בצורה אפקטיבית

  • נלמד את כללי האצבע להעברת מסרים אפקטיבית

  • נלמד כיצד העברת מסרים נכונה קשורה לעבודת צוות וכיצד היא מטייבת אותה

  • לבסוף נתרגל את נושא העברת המסרים האפקטיבית.

ניתן להתאים את הסדנה לאופי היום הנדרש בטווח של 45 דקות עד שלוש שעות.

bottom of page