top of page

על המראות שבמראות

בסדנה "על המראות שבמראות" נעסוק בנושא השיקוף-מירורינג וההשפעה שלה על חיינו

  • נלמד להכיר מהי תופעת המירורינג?

  • נברר מדוע אנחנו מתקשים להציב לעצמנו מראות?

  • נשאל מדוע כאשר אנחנו כבר מציבים מראות מדוע אנחנו חוששים  מסתכלים בהן?

  • נברר ונגלה מה משקפים לנו האחר והסביבה?
    ומה הקשר של כל זה להדהוד.

  • נדבר על תופעת ההדהוד ונברר מה בינה לבין השיקוף

ניתן להתאים את הסדנה לאופי היום הנדרש בטווח של 45 דקות עד שלוש שעות.

חתול.jpg
bottom of page