top of page
Wooden Drum

עושים רעש - יוצרים שקט

הסדנה "עושים רעש - יוצרים שקט" היא שיתוף פעולה בין שני עולמות תוכן - עולם התיפוף ועולם האימון האישי.  לכאורה אלו עולמות שונים אך יש בהם הרבה מהמשותף. בשני העולמות יש אלמנטים של "רעש" ואלמנטים של "שקט" הקשורים זה בזה.

בסדנה -

  • נכיר מושגים בסיסיים מעולם התיפוף ומעולם האימון האישי.

  • נתרגל מקצבים ונבין את הקשר בין המקצב לתחושות שלנו.

  • נגלה את הקשר בין עולם התיפוף ועולם האימון האישי

  • נגלה תובנות חדשות מהשילוב של שני העולמות.

  • נקבל כלים אימוניים מעשיים לשימוש בחיי היומיום. 

מנחי הסדנה

גילי בן צבי - מוזיקאית ומורה לתופים בקונסבטוריון תל - אביב 

צח בן שמואל - מאמן אישי ומנחה קבוצות

הסדנה מתאימה לקבוצה של עשרה עד עשרים משתתפים.

משך הסדנה כשעה וחצי

bottom of page