top of page

על שלגיה אחת, שבעה גמדים והצבת מראות בחיים


שלגיה ושבעת הגמדים , סיפור הילדים המוכר הוא הרבה מעבר לסיפור ילדים, שלגיה ושבעת הגמדים הוא סיפורה של תופעה המוכרת לנו גם כשיקוף או – Mirroring על התמודדות עם האמת וההבנה שהשינוי צריך להתחיל בנו בפנים וניסיון להתעלם מהמציאות ולבניה של מציאות חלופית הוא מעשה שנדון בסופו של דבר לכישלון.בסיפור שלגיה, פונה המלכה מספר פעמים למראה, שמשקפת את המציאות כמות שהיא ואינה משקרת ושואלת אותה שאלה אחת קטנה ופשוטה "מראה מראה שעל הקיר, מי היפה בבנות העיר"

תחילה עונה לה המראה תשובה שמניחה את דעתה של המלכה, מפיגה את חששותיה ומתאימה לתשובה אותה היא ציפתה לשמוע " גבירתי המלכה, את היפה בכל הממלכה" והמלכה חשה מאושרת ובטוחה בעצמה

בהמשך, כאשר שלגיה גדלה וחששותיה של המלכה ולפיהם התמונה אותה היא רואה במראה מידי יום אינה תואמת את ציפיותיה, כאשר בליבה מתחילי לנקר סימני השאלה שבה המלכה ושואלת את המראה את אותה שאלה "מראה מראה שעל הקיר, מי היפה בבנות העיר". מה גדול היה אסונה של המלכה כאשר שמעה את תשובתה האמיתית והכנה של המראה שאינה משקרת "כאן גברתי אין יפה ממראך יופייה של שלגיה עולה על יופייך"


כאשר המלכה שומעת את התשובה הזו בוערת בה חמתה, והיא מקבלת החלטה ל"טפל" בשלגיה בכדי לשוב ולהיות היפה בבנות העיר, שלגיה בורחת ליער ופוגשת את הגמדים, פרטי הסיפור המוכרים לנו.

המלכה שבטוחה כי בכך תמה הבעייה שבה ושואלת את המראה את אותה שאלה בדיוק " מראה מראה שעל הקיר, מי היפה בבנות העיר". המראה אשר משקפת את המציאות כפי שהיא ללא שקר ועיגול פינות עונה למלכה " כאן גברתי אין יפה ממך, אך יופייה של שלגיה מעבר להרים אי שם בבקתה אצל שבעת הגמדים עולה בהרבה על יופייך. המלכה שמבינה כי רומתה על ידי הסביבה במקרה הזה על ידי הצייד מחליטה לקחת את העניינים לידיה מתחפשת לרוכלת זקנה ומוכרת לשלגיה תפוח מורעל, גם הפעם שבה המלכה לארמונה משילה את התחפושת שעטתה על עצמה ומתיישבת בחדרה מול המראה ושואלת אותה שוב " מראה מראה שעל הקיר, מי היפה בבנות העיר", המראה שאינה משקרת כאמור עונה לה את התשובה שהיא כל כך רצתה לשמוע " גבירתי המלכה, את היפה בכל הממלכה".


אך מה לעשות והגורל הוא לעיתים אכזר, או הולך עם הטובים ואת שלגיה מגלים שבעה גמדים קטנים שמצילים אותה ממות והיא חוזרת להיות שילגיה היפה בממלכה.הסוף ידוע לכולם שלגיה פוגשת את הנסיך השניים נישאים והאם החורגת שמוזמנת להיות נוכחת בחתונה של שנואת נפשה נאלצת לשמוע שוב את התשובה אותה היא כל כך לא רצתה לשמוע, ממנה ניסתה לברוח בעודה יושבת בחדרה ומתכוננת לחתונה, "כאן גברתי אין יפה ממך, אך יופייה של שלגיה עולה על יופייך".


אז מה אנו למדים מהסיפור על שלגיה


ראשית וכמו שביתי הקטנה אומרת לי תמיד, "אבא שילגיה וגמדים יש רק באגדות"


דרך המלכה

מעבר לכך אנו למדים שכדאי ומומלץ להביט לעתים במראה הפנימית של עצמנו. כאשר אנו מביטים במראה ישנן שתי דרכים להתמודד עם מה שאנו רואים, הדרך האחת היא הדרך בה בחרה המלכה, לנסות ולחסל את "הבעיה" במקרה של המלכה את שלגיה ובכך לקוות כי התשובה של המראה תהיה שונה. הבעיה עם הדרך הזו שלא משנה מה נעשה ואיך ננסה לחסל את הבעיה, בן אם נעזר באחרים - הצייד במקרה של המלכה, או אם נעשה זאת בעצמנו – הזקנה והתפוח המורעל, תמיד יהיו גמדים קטנים שיגיעו ממקום לא צפוי, יצילו את "הבעיה" יחיו אותה ויהפכו אותה לגדולה יותר.


דרך המראה

האפשרות השניה היא לקבל את האמירה כמות שהיא "כאן גברתי אין יפה ממראך יופייה של שלגיה עולה על יופייך", להודות עליה מעומק הלב, לחבק אותה חזק אל חיקינו ולראות בה הזדמנות פז לביצוע שינוי אישי פנימי, הזדמנות להשתפר, להפוך את עצמנו ליותר טובים להשכיל ולהבין שהמראה לא משקרת ושכדאי ואף מומלץ לראות בה לא רק את הטוב אלא גם את הדרוש שיפור.


ניטיב לעשות אם לא ניבהל ממנו או לנראה בו אויב אלא להפך עלינו לראות בו אוהב שכל מטרתו היא לסייע בידינו לשפר את עצמנו להיטיב עם עצמנו, להפוך את עצמנו לטובים יותר בראש ובראשונה בעייני עצמנו ואחר כך למול הסביבה לדעת לקבל את עצמנו, לא לנסות "להרוג את השליח" כמו במקרה של המלכה אלא לקבל אותו בכל הכבוד ההוד וההדר הראויים לו ולהבין כי הוא בסך הכל השליח וכל מטרתו היא להעביר לנו את המסר בצורה הנכונה האמיתית והטהורה ביותר שיש וניסיון להרוג אותו לא יעלים את הבעיה אלא רק יעצים אותה, בדיוק כמו בסיפור על שלגיה. מכאן האחריות של מה אנחנו עושים עם המסר הזה, שניבט למול עיננו במראה מידי יום ביומו, היא אך ורק עלינו.


גם אם ההחלטה לפעול בדרכה של המלכה ולנסות ו"להרוג את השליח" נראית לחלקנו קלה ופשוטה יותר הרי שהיא נדונה לכישלון שכן תמיד יימצאו אותם גמדים קטנים שיצוצו, בזמן ובמקום הכי לא מתאימים, יחיו את הבעיה מחדש ויהפכו אותה לבעיה בעוצמות גבוהות יותר.


באשר לאפשרות השנייה של קבלה, הודיה ופעולה שלנו למען עצמנו הרי שגם אם האופציה הזו של התבוננות פנימה, הכלה של מה שאנו רואים ופעילות של שינוי עבור עצמנו נראית לנו קשה ומאיימת הרי שלאורך זמן מדובר בעבודה שאנו עושים עם עצמנו ועל עצמנו, תהליך של שינוי בו אנו מבינים כי מה שניבט למולנו במראה הוא אנחנו עצמנו על כל הטוב שבנו וגם על כל מה שדורש שיפור, שינוי, תיקון ואלו, אם הם נעשים בדרך הנכונה ועם הרבה אהבה, יכולים להיות המתנה הטובה ביותר שאנחנו יכולים להעניק לעצמנו.

Commentaires


bottom of page