top of page

על זקן אחד שעמד על הראש, ארונצי'ק ממשק פועלות, בניין הארץ והקשר שלהם למסע שלנו #בדרך_למדבר


באנו לספר לזקן ולפולה שארונצ'יק שלהם ממשק פועלות נפטר


אתמול הלך לעולמו אהרון בן-דוד איש עמל ויגע כפיים, בונה הארץ ואוהבה איש שסיפור חייו שזור בסיפורה של הארץ עוד מימיה הראשונים, ילד בן 9 שיוצא למסע רגלי ארוך ומיגע עם בני משפחתו מצפון תימן למולדת אליה שאפו ועליה חלמו.


נער שבשתי ידיו בנה את גורלו ועתידו והפך ברבות הימים לאדם שאהבתו לארץ ולעם היתה שניה רק לאהבתו לאסתר זוגתו. עבורי היה הוא דוד אהרון האהוב בעלה של דודה אסתר והדוד הזה שתמיד אמר חשב ועשה טוב לכולם.


אחד הסיפורים שסיפר תמיד היה על הקשר המיוחד שלו כילד צנום שעלה מתימן והתחנך במשק פועלות עם פולה בן גוריון שניהלה את משק הפועלות ועם בעלה דוד לרבות הימים ראש הממשלה הראשון של ישראל. באחד הימים כאשר דוד אהרון היה בשרות מילואים ובן גוריון פרש לנגב והתגורר עם פולה בצריף בשדה בבוקר, נקלע דוד אהרון לשדה בוקר.


אהרון שם פעמיו לצריף בו התגורר בן גוריון בכדי לבקר אותם, המאבטח שעמד בפתח לא נתן לו להיכנס ואהרון אמר לו תגיד לפולה שארונצ'יק ממשק פועלות נמצא פה,.


פולה לכששמעה את השם הורתה למאבטח לאפשר לו להיכנס לביתם. במהלך הפגישה שאל אותו דוד בן גוריון מה את עושה אהרונצ'יק? אהרון סיפר לו כי הקים חברה לעבודות חשמל לעשיה וכי הוא עובד במקומות שונים בארץ,.


בן גוריון הביט בו במבט של אב גאה ואמר לו כל הכבוד חשוב מאוד להמשיך ולבנות את הארץ יישר כוח ארונצ'יק.


את הסיפור הזה שמעתי מפיו של דוד אהרון עשרות פעמים וכל פעם שסיפר אותו נדמה כאילו וחזר רגע אחד לאותו רגע קסום חזר להיות ולו לרגע קטן ארונצ'יק ממשק פועלות.


אתמול בצהרים הובא דוד אהרון היקר שלי למנוחת עולמים והיום הגעתי לשדה בוקר לקבר של פולה ודוד בן גוריון לספר להם שארונצ'יק שלהם ממשק פועלות הלך לעולמו והובא אתמול למנוחת עולמים.


נוח בשלום על משכבך דוד אהרון היקר והאהוב, כבר מתגעגע

Comments


bottom of page