top of page

על דאגה, השפעה ומה שבניהן

עודכן: 4 בינו׳ 2019דאגה


דאגה הינה מצב המביא אותנו לתחושת חרדה, טרדה שיש בה רוגז וצער, חשש מפני מצב שלילי שעלול לפקוד אותנו.

הדאגה מלווה אותנו בחיי היומיום ומעסיקה אותנו, לעתים אנו מוטרדים גם מדאגות שאין ביכולתנו להשפיע עליהן כגון איום הגרעין האירני, החור באוזון, ייבוש הכנרת וכדומה. רוב הדאגות אשר טורדות את מנוחתנו קשורות לחיי היומיום שלנו - הדאגה לשלומם של יקירנו, מצבנו הבריאותי, עתידנו הכלכלי ועוד מחשבות אשר לא אחת מביאות אותנו למצב של בלבול, חוסר אונים וחוסר יכולת להתמודד איתן, למצב בו הדאגות שולטות בנו ומנהלות אותנו. יש הקוראים לכך אזור הדאגה.


 

השפעה


השפעה הינה מצב הקשור ביכולת שלנו לשנות דברים, לגרום לדברים להתרחש, למצבים בהם אנו נמצאים להשתנות, להביא את עצמנו למצב של עשיה פרו-אקטיבית עבור עצמנו. יש שיכנו זאת אזור ההשפעה.

מעבר של משימות ומחשבות מאזור הדאגה לאזור ההשפעה יכול להקל על חיינו, להפוך אותם לרגועים ושלווים יותר ולאפשר לנו לשלוט באירועים ולא להיות מובלים על ידם. בכדי להעביר את המשימות המצויות "באזור הדאגה" של חיינו ל "אזור ההשפעה" של חיינו עלינו לבצע מספר מהלכים:

ראשית עלינו לבחון כל אחת מהמשימות המדאיגות אותנו ולברור את המשימות שאנו יכולים לקחת עליהן אחריות, לשלוט ולהשפיע עליהן.

שנית עלינו להגדיר מה עלינו לעשות בכדי לבצע את המשימות שנבחרו ולנהל אותן.

לבסוף עלינו לבצע בפועל את תכנית העבודה שהגדרנו לעצמנו לשם מימוש המשימות.

היכולת שלנו לקחת אחריות על משימות ולהשפיע על ביצוען תסיר מאיתנו את הדאגות לגביהן שכן מעתה אנו מנהלים את המשימה ולא המשימה מנהלת אותנו, כך שאנו מעבירים את המשימה ממעגל הדאגה למעגל ההשפעה.

באשר לדאגות שאין לנו יכולת להשפיע עליהן הרי שמעצם היותן כאלו עלינו לשחרר אותן ולהסיר אותן מעלינו שכן הן הופכות דומות לדאגות האוניברסליות דוגמת הדאגה לשלום עולמי, לחור באוזון ולאיום האיראני אשר אותן הבנו כבר שאנו לא יכולים לנהל.Comments


bottom of page