top of page

לכל אחד מאיתנו יש איכר מונגולי משלו


האיכר המונגולי שלנו


לכל אחד מאיתנו יש איכר מונגולי

איכר מונגולי עני אחד הובא יום אחד למשרד שבו אדם חשוב הציע לו מיליון דולר בתנאי אחד "עליך ללחוץ על הכפתור האדום שעל השולחן", אמר האדם לאיכר העני, "אם תלחץ על הכפתור, אדם זקן במונגוליה ימות",אותו אדם לא היה מוכן להגיד לאיכר העני למה האיש הזקן ימות, הדבר היחיד שהוא היה מוכן להגיד לו היה ש"אדם זקן אחד ימות ומותו של אותו זקן יועיל לבני האדם".

האיכר לחץ על הכפתור, לקח את הכסף והלך לביתו אבל מה שהוא עשה רדף אותו, הוא לא הצליח להוציא את הכסף ובסופו של דבר הוא שם קץ לחייו.

את הסיפור הזה שמעתי בעבר מאיש חכם אחד שאמר לי שלכל אחד מאיתנו בחיים יש "איכר מונגולי", משהו שעשינו ושאנחנו מתביישים בו.

כאשר מישהו מגלה מהו המעשה הזה הוא מסוגל לגרום לנו לעשות הכל, לומר כל דבר, להודות בכל דבר בכדי להסתיר את המעשה או בכדי לכפר עליו.

לכן, אמר לי אותו איש חכם, לכן כדאי לנו לחשוב טוב לפני שאנו יוצרים לעצמנו "איכר מונגולי" משלנו כי מעשים מעין אלו סופם להתגלות.Comments


bottom of page