top of page

#כי_טיפה_ועוד_טיפה_תהיינה_לים


מי תהיה הבאה בתור


הוא ניצב לו שם בודד ושותק ומיותם. שותק אבל כל כך צועק, לוח מודעות שמוקדש כולו למודעות אבל על נשים שנרצחו ובמרכזו האמירה שאין מחילה על רצח נשים!


את עייני צדה השאלה שעל הלוח, שאלה שספק נחבאת ספק לא, שיותר מכל דבר אחר היא מצמררת ובועטת, ובעיקר עצובה שכן היא לצערי הרב מציגה מציאות חיינו העגומה, את הידוע לכל, הצפוי. השאלה "מי תהיה הבאה בתור?"


אז רגע אחרי תחילת השנה האזרחית החדשה פונה לכל אחד ואחת מאתנו ללב של כולנו, בואו נשנה, בואו נפעל למנוע את הרצח הבא, בואו נקום כל בוקר ונשאל את עצמנו מה הדבר האחד שאנחנו יכולים לעשות היום בכדי למנוע את רצח הנשים הבא.


לאחר שנשיב לעצמנו באו ניקח עוד צעד אחד קדימה וניישם אותו את אותו דבר קטן שיעזור למנוע את הרצח הבא.


אם כולנו נקום ונעשה מעשה, כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו, מעשה אחד ביום, נגלה שזה היה שווה, נגלה שהצלחנו לשנות ולו במעט את המציאות ולמנוע, כך אני מקווה את הרצח הבא


אריק איינשטיין שר "בסך הכל רציתי לטפטף טיפה, כי טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה תהיינה לים" אז בואו כולנו נחליט שאנחנו תורמים מדי בוקר את. טיפה שלנו כדי ליצור את ים השינוי הזה, כדי למנוע את הרצח הבא.


צח בן שמואל

אזרח מודאג

Comments


bottom of page