top of page

הלילה השביעי סיפורי לילה והפעם עם אורנה גדליה-אמסלם
הלילה השביעי סיפורי לילה עם אורנה גדלה אמסלם

הפעם אירחתי בתוכנית את אורנה גדליה אמסלם לשיחה על החיים ועל:


🌹ילדותה ביפו ג'

🌹 המעבר לתיכון בצפון תל אביב החינוך האינטגרטיבי ואיך הוא עבר עליה.

🌹 השרות הצבאי והאופן בו קיבלה את הידיעה על התפקיד אותו היא אמורה למלא.

🌹 הרגע בו הצליחה לראשונה בחייה לטפוח לעצמה על השכם ו"לעוף על עצמה"

🌹 ההארה שלה כיצד היא השפיע על מהלך חייה ומה היא עושה מאז.

🌹 על נתינה, אהבה, והפצת הטוב.


את התוכנית פתחתי במונולוג על דבריה של חברת הכנסת אסנת מארק בדבר "הנצחת היתר" לדבריה של יצחק רבין.

Comments


bottom of page