top of page

הלילה השביעי סיפורי לילה והפעם על ענייני דיומא
אתמול רגע אחרי שחגי תשרי תמו להם והגענו לתקופה של אחרי החגים, התקופה ההיא שדחינו אליה את כל מה שניתן היה לדחות, רגע אחרי שמחת תורה וההקפות השניות עלינו לאוויר לתוכנית נוספת של "הלילה השביעי-סיפורי לילה"


בתוכנית דיברנו על:

🌹 ההבדל בין תחקיר לחקר מוקיר ומדוע כדאי לנו לעבור לחקר מוקיר.

🌹 טופלה טוטוריטו, שלום עליכם ומה זה אומר עלינו.

מירי רגב, הראיון המבעית שלה ולמה לעולם היא לא תגיע להיות מספר אחת בליכוד

🌹 מירי רגב, הראיון המבעית שלה ולמה לעולם היא לא תגיע להיות מספר אחת בליכוד ר לפרופסור רביד.

🌹 על הנסיך הקטן, מדליק הפנסים ומה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה על חיינו.

🌹 לבסוף ולרגל יום המודעות לבריאות הנפש שחל אתמול סיפרתי חלק מסיפורו של ע' הלום קרב אותו אני מלווה בשלוש שנים האחרונות

Commentaires


bottom of page