top of page

הלילה השביעי -סיפורי לילה והפעם סיפורי קורונה


והפעם סיפורי קורונה


הלילה השביעי - סיפורי קורונה אתמול בתוכנית, שהיתה במתכונת מעט שונה בשל אילוצי הקורונוה, שוחחתי עם מאזינים שסיפרו כל אחד על חווית הקורונה שלו על האופן בו הוא מתמודד עם האתגרים שמעמידה המציאות החדשה בה אנו מצויים, על הדברים אליהם הם מתגעגעים ומה יהיה הדבר הראשון שיעשו כאשר כל זה יסתיים.


בנוסף לאלו דיברנו על

👈הקשר בין הסיפור הנפלא הזקן והים לימינו אנו ומה אנו יכולים ללמוד ממנו לגבי ההתנהלות האישית שלנו בעיקר למול עצמנו.

👈 על התקווה כי הרוך אותו גילינו בעצמנו בימים אלו יישאר עמנו גם בעתיד ויעשה הילך חוקי בחיינו, בעקבות מאמר של דויד גרוסמן

👈השתנות בכפיה וההשלכות העתידיות שלה עלינו בעקבות פוסט אותו כתב הדוקטור Ofir Davidescu

👈לקראת סיום דיברנו על תפילת ההודיה והמשמעות שלה עבור כל אחד ואחד מאתנו בחיים בכלל ובימים אלו בפרט.

👈לסיום נתתי תרגיל קטן אותו אני ממליץ לכל אחד לבצע' ,תרגיל שעוסק בשחרור והודיה במיוחד בימים לחוצים כמו הימים אותם אנו עוברים כעת.Comments


bottom of page