top of page

הלילה השביעי סיפורי לילה והפעם במתכונת מעט שונה


הפעם בנימה אישית ואינטימית


הלילה השביעי סיפורי לילה והפעם במתכונת מעט שונה בנימה מעט יותר אישית ללא אורחים באולפן ועם תחילת החזרה לשגרה ושחרור וסיום זמני של מגבלות הקורונה.


את הקטע הראשון בתוכנית הגדשתי לזכרו של סמ"ר עמית בן יגאל שנפל בשכם, , לבאר יעקב הישנה של פעם ולקשר שלי עם אביו ברוך ולקשר של כל העניין הזה לפיוט העקדה המושר בראש השנה.


בחלקה האחר של התוכנית דיברתי על:

👈המורה אריאלה, המורה מהסרטון הווירלי המכוער והאלים שהעלתה התלמידה הטיפשה, החצופה והפוחזת לרשת, המורה אריאלה שאותה אני לא מכיר היא מבחינתי לוחמת גיבורה שיוצאת כל יום מביתה לשדה הקרב מונעת מאידאלים, עשיה ברוכה ונתינה עד אין קץ.


👈המסלול לזכרו של אלי כהן ברמת הגולן, על המנעול המצוי בתחנה מס' 7 במסלול, על הצורך שלנו להביט דרך חור המנעול לשני הכווינם ועל מה זה אומר לגבי היציאה שלנו מאזור הנוחות בו אנו נמצאים לעבר המסע המופלא לשינוי המסע שלנו לחיים.


👈על הלחמים הנהדרים שאופה גלית אשתי על גור האופה וגרישה הנחתום מה ניתן ללמוד מתהליך הכנת הלחמים על החיים, על הזמן הקדוש של סבא גרישה ועל צליל ההצלחה של בציעת הלחמים ואיך כל זה מתקשר ליכולת שלנו לקחת אחריות על חיינו.


👈על הצורך להמציא את עצמנו מחדש שבא לידי ביטוי בתקופת הקורונה, פרויקט "יזומה" וההרצאה שלי "השונה הוא השווה" שהעברתי במסגרת פרויקט זה לבתי ספר שונים.


Comments


bottom of page