top of page

בין החזון למטרותבין החזון למטרות

אז אחרי שסיימנו להגדיר את החזון האישי ולאחר שבנינו את תמונת החזון הרצוי, התפנינו לארוחת ערב שבת ולמנוחה קלה שלאחריה נתחיל לבחון את נושא המטרות. לקראת סיומו של היום השני בסדנת הפיתוח האישי, ממשיכים במסע לעבר השינוי, שבת שלום לכולם

צח בן-שמואל, מאמן אישי פיתוח אישי-לשים את עצמך במרכז 053-3404206

Comments


bottom of page