top of page

אגדה קטנה עם תובנה גדולה


האם מצאת שמחה בחייך, האם חייך הביאו שמחה לאחראגדה קטנה עם תובנה גדולה


האגדה מספרת כי למצרים הקדמונים היתה אמונה יפה על המוות. כשנשמותיהם הגיעו לכניסה לשמיים ,האלים שאלו אותם שתי שאלות האם מצאת שמחה בחייך? האם חייך הביאו שמחה לאחרים?

התשובות עליהן קבעו אם הם יתקבלו או לא.


אז אמנם המצרים הקדמונים כבר אינם קיימים, ולצערי גם מי שסיפרה לי את האגדה הזו כבר אינה איתנו, אבל השאלות, הן נשארו רלוונטיות גם היום וכנראה יישארו כאלו לנצח..


אז מה אתכם? האם מצאתם שמחה בחייכם? האם חייכם הביאו שמחה לאחרים? אם כן, שמרו על כך, זכיתם.

אם עדין לא, הנה לכם מטרה בחיים בכדי להפוך אותם לטובים יותר.


.

Kommentare


bottom of page